Promowaliśmy naszą służbę na spotkaniu ze studentami - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Promowaliśmy naszą służbę na spotkaniu ze studentami

Data publikacji 28.11.2019

Na Politechnice Opolskiej spotkaliśmy się ze studentami, aby porozmawiać o służbie w Policji. Żacy mieli okazję zapoznać się z pracą m.in. biegłej z laboratorium kryminalistycznego, czy pełnej wyzwań służby policyjnego kontrterrosty. Funkcjonariusze odpowiedzieli również na pytania studentów, dotyczące ich codziennej pracy i zadań jakie przed nimi ona stawia.

27 listopada, na zaproszenie Biura Karier Politechniki Opolskiej, funkcjonariusze i pracownicy opolskiej Policji spotkali się ze studentami politechniki. Była to okazja do zaprezentowania bogatej oferty służby w szeregach naszej formacji.

Spotkanie rozpoczął Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Opolu nadkom. Hubert Adamek, który zaprezentował goszczących na uczelni funkcjonariuszy.

Jako pierwszy, o swojej służbie opowiedział przewodnik psa służbowego. Policjant opisał jakie zadania wykonują w codziennej służbie czworonożni funkcjonariusze, jakie rasy są preferowane w naszej formacji oraz na czym polega ich szkolenie.

Po nim przyszła chwila na prezentację służby w oddziałach prewencji. Funkcjonariusz pokrótce opisał wyposażenie wykorzystywane przy zabezpieczeniach imprez masowych, czy też to używane przy poszukiwaniach osób zaginionych.

Jako kolejna, o swojej pracy, opowiedziała biegła z zakresu daktyloskopii. Poza opisem własnej, specjalistycznej pracy, opisała zadania jakie wykonują jej koleżanki i koledzy z innych pracowni laboratorium kryminalistycznego.

Następnie, o swojej pełnej wyzwań i ryzyka służbie, opowiedział operator z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrystycznego Policji w Opolu. Zaprezentował również przekrojowy film o służbie policyjnych kontrterrorystów.

Na zakończenie spotkania, procedurę rekrutacyjną przybliżyła pracownica zajmująca się doborem do służby w naszej formacji.

Chcesz wiedzieć jak zostać jednym z nas? Wejdź na: "Rekrutacja do służby w Policji - dlaczego warto zostać policjantem?"

  • Naczelnik prewencji
  • Przewodnik psa wraz z czworonożną funkcjonariuszką
  • Policjant z oddziału prewencji
  • Biegła z zakresu daktyloskopii
  • spotkanie ze studentami
  • Policyjny kontrterrorysta
Praca w Policji