Spotkania z uczniami w ramach działań "Bezpieczna droga do szkoły" - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Spotkania z uczniami w ramach działań "Bezpieczna droga do szkoły"

Data publikacji 16.09.2019

Od początku września kluczborscy policjanci prowadzą akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Uczniowie klas pierwszych, którzy w tym roku po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły, podczas spotkań z dzielnicowymi oraz policyjnym profilaktykiem rozmawiają m.in. o zasadach i przepisach jakie obowiązują na drodze. Ponadto najmłodsi uczestnicy spotkań otrzymują od policjantów tematyczne gadżety, promujące bezpieczne zachowania na drodze.

Troska o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego to priorytet w pracy Policji. Już od wielu lat, kluczborscy policjanci spotykają się na początku roku szkolnego z najmłodszymi uczniami. W pierwszych dniach września, policjanci ruchu drogowego i dzielnicowi, zapewniają uczniom bezpieczne przejście i drogę do szkoły, pełniąc służbę bezpośrednio w okolicy placówek oświatowych.

Policjanci prowadzą w najmłodszych klasach rozmowy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dzieci nie tylko przypominają sobie zasady obowiązujące w ruchu drogowym, ale również odpowiadają na szereg pytań, dotyczących bezpieczeństwa na drodze, w szkole i podczas zabaw.

Mundurowi spotykają się również z uczniami starszych klasach. To tam przekazują ważne informacje o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej, uzależnieniach, narkomanii oraz o niebezpieczeństwach płynących z sieci. Tym ostatnim zagrożeniom poświęcono szczególnie dużo uwagi. Uczniowie dowiedzieli się, że np. umieszczanie w Internecie obraźliwych tekstów czy nagrywanych na telefonach komórkowych filmów może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych i grozi odpowiedzialnością karną.

Rozmowy z uczniami na takie tematy są potrzebne i wplatają się w cykl edukacji. Pamiętajmy, że trud wychowawczy spoczywa na wszystkich dorosłych, którzy są w codziennym otoczeniu dzieci. Ogromny wpływ na młodzież mają rodzice i pedagodzy, a policjanci wychodzą naprzeciw tym potrzebom, wspomagają i starają się jak najwięcej dobrego przekazać podczas prelekcji w szkołach.

  • dzielnicowi prowadzący spotkanie w przedszkolu
  • policjant stojący wspólnie z uczniami, którzy trzymają w rękach książeczki
  • policjantka podczas spotkania w szkole
  • dzielnicowi pozujący wspólnie z dziećmi do zdjęcia
Praca w Policji