Izba Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Izba Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu

Data publikacji 09.07.2019

Tradycja, historia i etos Policji swymi korzeniami sięgają 20-lecia międzywojennego. To w tym okresie swoją służbę pełnił patron Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu sierż. Piotr Jesień. Nowo otwarta Izba Pamięci honoruje i utrwala codzienną służbę polskich policjantów po odzyskaniu niepodległości. Wśród eksponatów między innymi repliki broni i munduru, rower służbowy, zdjęcia, dokumenty jak i osobiste listy do rodziny uwięzionego w sowieckim obozie funkcjonariusza policji. Uroczyście salę otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta, wśród gości między innymi Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji nadkom. Krzysztof Musielak, przedstawiciele służb mundurowych, rodzin policyjnych oraz darczyńcy.

W Izbie Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu można zobaczyć eksponaty pochodzące z okresu 20-lecia międzywojennego. To pamiątki zarówno służbowe jak i prywatne po policjantach z tamtego okresu. Zgromadzone zostały głównie dzięki ofiarności policyjnych rodzin. W Izbie Pamięci wydzielone zostały dwie gabloty - pierwsza poświęcona patronowi Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu sierż. Piotrowi Jesieniowi, druga insp. Wiktorowi Ludwikowskiemu - patronowi sali konferencyjnej.

Wśród eksponatów można zobaczyć między innymi blisko 100-letni rower, wykorzystywany podczas codziennej służby czy archiwalne zdjęcia policjantów zarówno w mundurze jak i prywatne. Dodatkowo replikę broni służbowej, kompletne umundurowanie, liczne rozkazy, meldunki i raporty policyjne. Warte uwagi są także listy wysyłane do rodziny przez policjanta uwięzionego w sowieckim obozie.

Izba Pamięci mogła zostać wyposażona głównie dzięki ofiarności darczyńców. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu w sposób szczególny podziękował rodzinie sierż. Piotra Jesienia - Halinie Małyska i Stanisławowi Małyska oraz rodzinie insp. Wiktora Ludwikowskiego - Bogusławowi Rogowskiemu oraz Elżbiecie Rogowskiej. Komendant podziękował również Dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu Panu Tadeuszowi Chrobakowi, przedstawicielom OS „Rodzina Policyjna 1939 r.” Piotrowi Kacprzyńskiemu, Teresie Brackiej, Stefanowi Olesiakowi, Januszowi Baranowi, Janienie Stadniuk i Hieronimowi Marysiakowi oraz Jerzemu Urbańczykowi a także Hannie i Antoniemu Gucwińskim. To między innymi dzięki ich ofiarności Izba Pamięci zyskała liczne, cenne eksponaty.

 • Komendant wojewódzki Policji w Opolu przed sztandarem garnizonu opolskiego
 • jeden policjant trzyma sztandar, obok drugi salutuje
 • Przemawia nadinsp. Jarosław Kaleta
 • Policjant stoi ze sztandarem, w tle komendant Kaleta
 • Obok siebie stoją zaproszeni goście i darczyńcy
 • Komendant Kaleta wręcza klucze do Izby Pamięci kustoszowi podinsp. Maciejowi Światłowiczowi
 • Rzymsko-katalicki kapelan KWP w Opolu oraz prawosławny kapelan KWP we Wrocławiu
 • Przemawia dyrektor biura biura edukacji historycznej
 • Obok siebie stoi komendant Kaleta i jego zastępcy
 • Przemawia jeden z darczyńców
 • stoją zgromadzone na uroczystości osoby - goście i mundurowi
 • Komendant Kaleta oraz naczelniczka Wydziału Prezydialnego wręczają podziękowania i kwiaty darczyńcom
 • Komendant Kaleta oraz naczelniczka Wydziału Prezydialnego wręczają podziękowania i kwiaty darczyńcom
 • Komendant Kaleta oraz naczelniczka Wydziału Prezydialnego wręczają podziękowania i kwiaty darczyńcom
 • Komendant Kaleta oraz naczelniczka Wydziału Prezydialnego wręczają podziękowania i kwiaty darczyńcom
 • Komendant Kaleta oraz naczelniczka Wydziału Prezydialnego wręczają podziękowania i kwiaty darczyńcom
 • Komendant Kaleta oraz naczelniczka Wydziału Prezydialnego wręczają podziękowania i kwiaty darczyńcom
 • Komendant Kaleta oraz naczelniczka Wydziału Prezydialnego wręczają podziękowania i kwiaty darczyńcom
 • Komendant Kaleta oraz naczelniczka Wydziału Prezydialnego wręczają podziękowania i kwiaty darczyńcom
 • Komendant Kaleta oraz naczelniczka Wydziału Prezydialnego wręczają podziękowania i kwiaty darczyńcom
 • Komendant Kaleta oraz naczelniczka Wydziału Prezydialnego wręczają podziękowania i kwiaty darczyńcom
 • Rzecznik KWP w Opolu, naczelniczka wydziału kadr oraz jeden z zaproszonych gości
 • komendant przyjmuje meldunek
 • kustosz podinsp. Światłowicz oprowadza po Izbie Pamięci
 • Wywiadu udziela komendant Kaleta
 • wywiadu udziela dyrektor biura
 • wywiadu udziela kustosz
 • wspólne zdjęcie komendantów, dyrektora biura oraz zaproszonych gości
Praca w Policji