Aktualności

Policjanci zobowiązani są do podejmowania czynności wobec każdego kto narusza prawo

Data publikacji 05.07.2019

Pojawiające się w ostatnim czasie nagrania ukazujące podjętą interwencję podczas „Marszu Równości” wobec mężczyzny oraz komentarze na różnych portalach społecznościowych, przedstawiają tylko mały fragment podjętej przez funkcjonariuszy interwencji w trakcie Marszu w Opolu. Film ten wprowadzając w błąd odbiorców nie przedstawia m. in. powodu i okoliczności podjętych przez funkcjonariuszy działań.

Należy zaznaczyć, że w trakcie wykonywania czynności, mężczyzna ten przyznał się do popełnionych czynów, przyjął mandat karny i w żaden sposób nie kwestionował naruszenia przez siebie prawa.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej funkcjonariusze kierują się zasadą dobierania środków o jak najmniejszej dolegliwości - tak również było w tym przypadku. Gdyby mężczyzna wykonywał polecenia, funkcjonariusze nie zastosowaliby jakichkolwiek środków przymusu.

Warto również przypomnieć, że każdy obywatel zgodnie z art. 65 par. 2 kw ma obowiązek podania swoich danych osobowych funkcjonariuszowi policji podejmującemu interwencję. Nie zastosowanie się do tego przepisu jest wykroczeniem. Wskazany mężczyzna również nie dokonał tego obowiązku.

Praca w Policji