Aktualności

Konferencja podsumowująca 3 lata działania opolskich programów profilaktycznych

Data publikacji 19.06.2019

"Pomyśl zanim spróbujesz" i "Cyberbezpieczny uczeń" to nazwy programów profilaktycznych, w których w ciągu 3 lat działalności udział wzięło około 100 tyś. uczestników - uczniów, rodziców i nauczycieli. Podczas konferencji zaprezentowano informacje odnośnie realizacji i ewaluacji programów. Obydwa projekty spotkały się z dużym odzewem zarówno wśród uczniów jaki i szkół, które chętnie uczestniczyły w ich realizacji.

"Pomyśl zanim spróbujesz" to program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałaniu uzależnień wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016-2019. Partnerami projektu są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Opolski Urząd Wojewódzki, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu oraz Kuratorium Oświaty w Opolu. Program objęty został patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

"Cyberbezpieczny uczeń" to wojewódzki program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu na lata 2016 – 2019. Partnerami programu są Komenda Wojewódzka Policji w Opolu oraz Kuratorium Oświaty w Opolu. Patronatu honorowego udzielił Minister Cyfryzacji.

Łącznie w ramach 3 lat działania programów udało się dotrzeć do około 100 tyś. mieszkańców naszego województwa.

Program w zakresie działań policyjnych profilaktyków podsumował nadkom. Hubert Adamek – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Dodatkowo, w podsumowaniu udział wzięli:

 • Dariusz Minkiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Mariusz Nieckarz, Dyrektor Biura Wojewody Opolskiego

 • Beata Jabłońska – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia OUW

 • Sabina Wiatkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału PSiZ OUW

 • Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty

 • Monika Bobkiewicz – Zastępca Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Laureaci konkursu na kolarz zdjęć w programie „Pomyśl zanim spróbujesz”

I MIEJSCE:

 • Paulina Janik,

 • Wiktoria Grabowska,

 • opiekun zespołu: Aleksandra Rataj – Latka

z Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Wyróżnienie:

 • Natalia Bobin,

 • Oliwia Puzia,

 • Paulina Huk

 • opiekun zespołu: Renata Lewicka

z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie

Wyróżnienie:

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Za największe zaangażowanie w realizację Programu „Pomyśl zanim spróbujesz”
w latach 2018/2019

 

Praca w Policji