Nowe substancje psychoaktywne - konferencja profilaktyczna w Nysie - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Nowe substancje psychoaktywne - konferencja profilaktyczna w Nysie

Data publikacji 24.04.2018

W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie odbyła się konferencja pn. „Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne - co trzeba wiedzieć, jak przeciwdziałać?”. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas spotkania były m.in. zagrożenia, na które narażone są dzieci i młodzież w internecie oraz uzależnienia i mechanizmy działania substancji psychoaktywnych – narkotyków i dopalaczy. Organizatorami konferencji było Starostwo Powiatowe w Nysie, Urząd Gminy w Nysie oraz Komenda Powiatowa Policji w Nysie.

Do udziału w warsztatach, które odbyły się 20 kwietnia br. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie zaproszono przede wszystkim grono pedagogiczne, przedstawicieli służb mundurowych z opolskiej policji, służby więziennej, placówek wychowawczych, oraz kuratorów społecznych i sędziów rodzinnych. Komendę Powiatową Policji w Nysie reprezentował, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nysie – podinsp. Dariusz Dregan, który przywitał uczestników spotkania.

Pierwsza część konferencji w której udział wzięli uczniowie ze szkół gimnazjalnych oraz licealiści przeprowadziła mgr. Agnieszka Taper z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się na czym polega cyberprzestępczość i jak się przed nią ustrzec. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o tym jaki istotny wpływ mają nowoczesne media oraz powszechnie dostępne technologie cyfrowe na rozwój edukacji i sfery emocjonalnej nastolatków.

Dalsza część spotkania przeznaczona dla przedstawicieli placówek oświatowych oraz instytucji państwowych, była poświęcona zagadnieniom związanym z nowymi substancjami psychoaktywnymi. Prelegentem był prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki, który przyciągnął uwagę wszystkich uczestników serią przykładów ze swoich zawodowych i życiowych doświadczeń. W trakcie wspomnianych warsztatów, uczestnicy wzięli czynny udział w nowoczesnych formach działań metodyczno-edukacyjnych. W części diagnostycznej warsztatów zostały natomiast omówione uwarunkowania i tendencje rozwoju rynku nowych narkotyków, kluczowe zagrożenia, grupy ryzyka i przyczyny używania oraz Internetu jako przestrzeni promocji dopalaczy. Ponadto, prowadzący omówił i przedstawił podstawy pomocy medycznej dla ofiar i zasady postępowania z narkotykiem-dopalaczem.

  • Nowe substancje psychoaktywne - konferencja profilaktyczna w Nysie
  • Nowe substancje psychoaktywne - konferencja profilaktyczna w Nysie
  • Nowe substancje psychoaktywne - konferencja profilaktyczna w Nysie
  • Nowe substancje psychoaktywne - konferencja profilaktyczna w Nysie
  • Nowe substancje psychoaktywne - konferencja profilaktyczna w Nysie
  • Nowe substancje psychoaktywne - konferencja profilaktyczna w Nysie
  • Nowe substancje psychoaktywne - konferencja profilaktyczna w Nysie
  • Nowe substancje psychoaktywne - konferencja profilaktyczna w Nysie