Stop agresji i cyberprzemocy - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Stop agresji i cyberprzemocy

Data publikacji 23.02.2018

Funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku oraz przedstawiciel Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej odwiedzili uczniów ze szkoły podstawowej w Szybowicach. W trakcie spotkania z dziećmi rozmawiano między innymi na temat agresji i przemocy rówieśniczej, zjawiska cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Omówiono także zagrożenia jakie czyhają w Internecie oraz wskazali jak można ich unikać.

Komputer oraz telefon komórkowy to pożyteczne wynalazki, z których obecnie korzystają wszyscy. Internet stanowi bowiem skarbnicę wiedzy i  informacji, jest platformą, na której młodzież kontaktuje się z rówieśnikami. Należy jednak pamiętać, że wykorzystywany w sposób niewłaściwy, może wyrządzić sporo krzywdy.

Dlatego też, aby zapobiec niepożądanym sytuacjom mł. asp. Tomasz Kukułka oraz  przedstawiciel Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Prudniku Małgorzatą Szewczuk spotkali się z dziećmi ze szkoły podstawowej w Szybowicach rozmawiając z nimi o niebezpieczeństwach oraz skutkach wynikających z niewłaściwego wykorzystania Internetu.

W trakcie spotkania poruszono tematy agresji i przemocy rówieśniczej, zjawiska cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej nieletnich. Ponadto przybliżono uczniom zagrożenia, jakie wiążą się z korzystaniem z Internetu. Jednocześnie uświadamiając ich, że w sieci nigdy nie jest się anonimowym, a każde użycie komputera zostawia ślady.

  • Stop agresji i cyberprzemocy
  • Stop agresji i cyberprzemocy
  • Stop agresji i cyberprzemocy