Porozumienie w sprawie dodatkowych służb - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Porozumienie w sprawie dodatkowych służb

Data publikacji 14.02.2018

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich oraz Burmistrz Kolonowskiego podpisali porozumienie w sprawie finansowania dodatkowych patroli policyjnych. Funkcjonariusze będą pełnić służbę na terenie gminy Kolonowskie. Na ten cel przeznaczono 5 000 złotych.

Wczoraj Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Arkadiusz Chętnicki podpisał porozumienie z Burmistrzem Kolonowskiego Panem Norbertem Koston. Porozumienie dotyczy przekazania przez samorząd pieniędzy na dodatkowe, ponadnormatywne służby na terenie gminy. Samorząd przeznaczył na ten cel 5 000 złotych.

Dodatkowe patrole będą organizowane z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Funkcjonariusze, w ramach dodatkowej służby, będą także kierowani do zabezpieczania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie gminy

  • Dodatkowe patrole w gminie Kolonowskie
  • Dodatkowe patrole w gminie Kolonowskie
  • Dodatkowe patrole w gminie Kolonowskie